Blog Tâm Sự

Tổng hợp kinh nghiệm, kiến thức và ý kiến cá nhân của mình.

Thêm Load-more cho trang AMP

Thêm Load-more cho trang AMP

Mình đang xây dựng một số dự án có yêu cầu phiên bản AMP cho tất cả các trang của website, chủ yếu là tin tức ...

Hướng dẫn cài đặt công cụ để debug safari của iOS trên windows

Hướng dẫn cài đặt công cụ để debug safari của iOS trên windows

Việc làm web hỗ trợ tất cả các trình duyệt từ bé đến to đã không còn xa lạ, nên việc debug trên các trình duyệ...

Hướng dẫn cài đặt Xdebug với PhpStorm + docker + windows 10

Hướng dẫn cài đặt Xdebug với PhpStorm + docker + windows 10

Mình code dự án PHP chủ yếu bằng Sublime Text, còn js thì dùng VSC, vì bọn chúng nhẹ, nhất là Sublime, bật phá...

Có gì mới trong ECMAScript 2019

Có gì mới trong ECMAScript 2019

  • 04/04/2019
  • Code
  • By admin

Lang thang đọc hiểu về ECMAScript và V8, tiện viết luôn những cái mới ở phiên bản ES2019(ECMAScript 2019, ES10...

Clone một Array bằng ES6

Clone một Array bằng ES6

  • 04/04/2019
  • Code
  • By admin

Chúng ta làm việc với array hằng ngày, và việc clone array diễn ra như cơm bữa

Nghệ thuật viết Thông Báo Lỗi

Nghệ thuật viết Thông Báo Lỗi

Làm thế nào để viết thông báo rõ ràng, dễ hiểu và hữu ích khi có gì đó không đúng xảy ra.